PERJUANGAN REALIS IKAN DAN IDEALIS BIAWAK


Apabila seseorang itu bercakap melayu, beragama Islam dan mengamalkan cara hidup melayu seseorang itu ditakrifkan sebagai orang melayu. Maka melayulah dia. Kemudian apabila seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah , menunaikan rukun-rukun Islam maka Islamlah dia sempurna untuk dirinya.